HAVA MODELLERİ VE RADAR İÇİN TIKLAYINIZ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ÖNEMLİ METEOROLOJİK BİLGİLER
Bu başlık altında meteorolojik bilgiler ve tahmincilik üzerine veriler paylaşılabilir....

Modelleme, diyagram,endeksler ve yorumlanmaları hakkında bilgiler verilebilir...


Sayısal Hava Tahmini Nasıl Yapılıyor?

Merhaba,
Bir çoğumuz farklı sitelerden, gelecekteki havanın durumunu öğrenmek için ,Sayısal Tahmin Modellemelerinin bizlere sundukları çıktıları takip ediyoruz.

Peki Bu Kuruluşlar, gelecekteki öngörülerini nasıl hazırlıyorlar?

Dünyayı Bölüyorlar,
Evet Dünyanın atmosferini,okyanusları vs parçalara bölerek bu işlem gerçekleştiriliyor.resim


resim


Bu gün ölçülen GÜNCEL verileri, yatay ve dikey olarak böldükleri parçalarda değerlendiriyorlar
Değerlendirdikleri başlıca veriler;Yoğunluk,Basınç,Rüzgar,Hava Kirleticileri,Nem,Bağıl Nem,Güneş Radyasyonu,Kara Radyasyonu,Isı Transferleri,Yer yüzü su kaynaklarının akış hızları,yönleri,Okyanus suyu sıcaklıkları, aklıma gelmeyen bir çok veri inceleniyor bölünmüş bu parçalardaresim


Her bir parçada incelenen bu verilerin,diğer parçalara ne gibi etkilerinin olacağının hesaplamasını yüksek kapasiteye sahip Bilgisayarlar hesaplar.


Bilgisayarlar bu verileri denklemlendirerek ,girilen bu veriler ışığında çıktılar üretmeye başlar.
bahsettiğimiz Bu denklemler,o an için güncel analiz edilen verilerle değişim oranları girilerek başlatılır.
Atmosferde ne gibi tepkiler olacağını belirli bir süreye kadar öngören çıktılar üretirler.


elde edilen veriler de, bulunan değişim oranları,bir sonraki aşamaya girilerek bir adım daha ileri hesaplamalar için kullanılır.
süreç bu şekilde ilerler.


resim
resimHava iklim modellerinin ızgaraları yani her bir kare 5 ila 300 km uzunluğunda yerleştirilir.
Geçmişte çok daha az detaylandırmanın olduğunu kanıtlar grafik(Altta)resim


Uzun vade Analizlerinde bir çok model Geleceği tam manasıyla hesaplayamaz.

Atmosferin Kaotik yapısı nedeniyle,Hesapta olmayan, yani bilinmeyeni içeren denklemleri(diferansiyel denklemler) ve türevleri işin içine girer.

Bu hataları en aza indirmek için (Kısmi Diferansiyel Denklem KDD )

Çok değişkenli fonksiyonları formüle edebilmek için geliştirilen bazı programlarda bilgisayarlar tarafından kullanılır.

Kabaca Sayısal Hava Tahmini bu şekilde yapılıyor.

Çok daha detaylı anlatımı mevcut olmasına rağmen Motorları yakmamak için 1f642.png:) bu kadarı anlaşılır ve kafidir diye düşünüyorum.

Tüm derleme ve anlatım tarafımdan yapılmıştır.


SNOWSERKAN
Cevapla
Yüzey’ hava haritaları nasıl okunur?

resim
1- Soğuk Cephe
2-Sıcak Cephe
3-İstasyoner veya Sabit Cephe
4-Oklüzyon veya Kavuşmuş Cephe
5-Trof(Yüzey çukuru,oluğu)
6-Squall line(Fırtına hattı,Dikkat çizgisi)
7-Dry line(Kuru hat,Kuru çizgi)
8-Tropical Wave(Tropical Dalga)
1-Soğuk Cepheler
screenshot_11.png?w=508&h=230
Soğuk bir cephe izoterm analizinde, izoterm değişiminin ön kenarı olarak gösterilen sıcaklık düşüşünün olduğu alan bulunur  ve normalde keskin bir yüzey çukuru içine uzanır. Soğuk hava, sıcak havadan daha yoğun olduğundan ve sınırdan önceki sıcak havanın hızla değişmesinden dolayı soğuk cepheler iki kat daha hızlı hareket edebilir ve sıcak cephelerden daha radikal değişimler üretebilir. Hava haritalarında soğuk cephe ön yüzeyi, seyahat yönünde üçgen şeklinde, mavi bir çizgi sembolü ile işaretlenir ve soğutucu hava kütlesinin ön kenarına yerleştirilir. Soğuk cepheler düşük basınçlı bir alanla birlikte gelir. Soğuk bir cephe geçtiğinde, daha yoğun ısınan ve sıkışan havanın altında  nem olduğunda dar bir şerit boyunca  fırtınanın oluşmasına neden olabilir.
2-Sıcak Cepheler
screenshot_21.png?w=505&h=259
Sıcak cepheler, izotermlerin gradyanının ekvator kenarında yer alan homojen bir sıcak hava kütlesinin ön kenarındadır ve soğuk cephelere kıyasla düşük basınçta daha geniş oluklardadır. Soğuk hava, yeryüzünün yüzeyinden daha yoğun ve sertçe çıktığı için, genellikle sıcak hava önü soğuk hava önünden daha yavaş ilerlemektedir. ayrıca, sıcak cephelerdeki sıcaklık farklarını ölçekte daha geniş bir alana zorlar. Sıcak cephe önündeki bulutlar çoğunlukla stratiformdur ve cephe önü yaklaştıkça yağış miktarı giderek artar. Sis ön cepheden önce oluşabilir. havanın düzelmesi ve ısınması, cephe önü geçtikten sonra genellikle hızlıdır. Sıcak hava kütlesi dengesiz ise, gök gürültülü fırtınalar ön taraftaki stratiform bulutlar arasında gömülü olabilir ve cephe önü geçtikten sonra fırtınalar devam edebilir. Hava haritalarında, ılık bir cepheye ait yüzey konumu, seyahat yönünde işaret eden kırmızı bir çizgi ile gösterilir.
3-İstasyoner Cephe ve Kesme Çizgisi
resim
Sabit bir cephe, iki hava kütlesi arasındaki hareketli (veya duraklı) bir sınırdır, ikisi de diğerini değiştirmek için yeterince güçlü değildir. Aslında aynı bölgede uzun süreler boyunca kalmaya eğilim gösterirler, genellikle dalgalar halinde hareket ederler. Normal olarak, sınırın arkasında, daha geniş aralıklı izoterm görünümü geniş bir sıcaklık eğimi vardır.
Sabit bir cephe boyunca çok çeşitli hava bulunabilir, ancak genellikle bulutlar ve uzun süreli yağışlar burada bulunur. Sabit cepheler ya birkaç gün sonra dağılır ya da kesme çizgileri haline gelir. ancak şartlar ağır,yavaş bir şekilde değişirse soğuk veya sıcak bir cepheye dönüşebilirler. Sabit(İstasyoner) cepheler, hava haritalarında, kırmızı yarım daire ve mavi sivri uçlar ile zıt yönde işaret eden, önemli bir hareketi belirtmeksizin işaretlenmiştir.
Sabit cepheler küçültüldüğünde, rüzgar yönünün nispeten kısa bir mesafede önemli ölçüde değiştiği dar bir bölgeye dejenere olurlarken, shearlines(Kesme Çizgisi) olarak bilinirler. Kesikli çizgi, kırmızı nokta ve çizgilerle gösterilir.
4-Oklüzyon cephe(Kavuşmuş Cephe)
Soğuk cephenin hızı daha fazla olduğundan,belirli bir süre sonra öndeki sıcak cepheyi yakalayarak,sıcak havanın yükselmesini sağlar,sıcak cephe önündeki soğuk hava ile temasa geçerler,sektör sıcak havasının,soğuk cephe gerisindeki sıcak hava ve önünde bulunan soğuk cephenin birleştiği bu noktaya oklüzyon adı verilir.
sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı oklüzyon cephe sistemi vardır.
sıcak oklüzyon
soğuk cephenin gerisinde sıcak cephe bulunur,bu sıcak cepheninde gerisinde yine bir soğuk cephe bulunur,sıcak cephe gerisindeki soğuk cephe,sıcak cephenin önünde bulunan soğuk cepheden daha sıcak bir etkiye sahipse,bu kavuşma sonucu sıcak oklüzyon cephe meydana gelir.


screenshot_4.png?w=640
Soğuk Oklüzyon Cephe
resim
5-Trof(Yüzey çukuru,oluğu)
overrun2.gif?w=418&h=308
resim
Bir Troff genellikle cephe ile ilişkili nispeten düşük atmosferik basınç alanlarının uzatılmış bölgesidir.
Cephelerin aksine, hava durumu çizelgelerinde  troff alanlarının evrensel bir sembolü yoktur. Troff kesikli bir çizgi olarak işaretlenebilir. Işaretli değilse, Trofflar izobarların alçak basınç merkezinden uzakta bir uzantısı olarak tanımlanabilir.kavisli bir görüntüye sahip olurlar.
Bazen, iki yüksek basınç merkezi arasındaki bölge, yüzeyde tespit edilebilir bir rüzgar kayması olduğunda Troff karakterini alabilir.
Orta enlemlerde bir troff oluşursa, troffun iki tarafı arasındaki sıcaklık farkı genellikle bir cephe önü şeklinde bulunur.
Konvektif hücreler (sıvı veya gaz bünyesinde sıcaklık farklarının olduğu durumlarda oluşur akışkan dinamiği ) trofflar çevresinde gelişerek siklon alanlarını oluştururlar.
6-Squall line(Fırtına hattı,Dikkat çizgisi)
squall.jpg?w=401&h=311
shelfcloudjune14th09-8.jpg?w=412&h=309
Yukarıda gösterilen gibi bir raf bulutu, bir felâketin yakın olduğunun bir işareti olabilir. fırtınanın organize olduğu alanlar yalnızca önceden var olan cephe önü bölgelerini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda üst düzey jetin iki akış halinde ayrıldığı ve üst seviyede bir noktada oluşan Mesoscale Konveksiyonel Sistem (MCS) ile soğuk cephelerden daha fazla çıkabilir.
Güneydoğu yönündeki rüzgar düzeninde düşük seviyeli kalınlık çizgilerine paralel olarak sıcak bölüme ayrılmıştır. Konveksiyon güçlü ve doğrusal veya kavisli olduğunda, MCS önemli bir rüzgar kayması ve basınç yükselişinin ön kenarında yer alan bir dikdörtgen çizgi olarak adlandırılır.
Şimşeklerin daha zayıf ve daha az örgütlü alanları bile yerel olarak daha serin hava ve daha yüksek basınçlara neden olur ve çıkış sınırları günün ilerleyen saatlerinde ek fırtına aktivitesinin odağı olarak işlev görebilen bu tür faaliyetlerin önünde bulunur.
Bu özellikler genellikle sıcak mevsimlerde yüzey analizi üzerinde gösterilir ve yüzey troffları içinde bulunur. Çıkış sınırları veya dikey çizgiler kuru bölgeler üzerinde oluşuyorsa bir haboob(kum fırtınası)na neden olabilir.
phoenix-8-11-15.jpg?w=436&h=313
radar-image-squall-line.jpg?w=443&h=368
7-Dry line(Kuru hat,Kuru çizgi)
0518_svr_setup.jpg?w=387&h=266
dry-line-threat.png?w=384&h=216
Hava cephesine benzer bir olgu, belirgin nem farklarına sahip hava kütleleri arasındaki sınır olan kuru çizgidir (çiy noktası çizgisi veya Marfa cephesi olarak da adlandırılır). Batı yönündeki hava parseli, yüzeyin kuzey tarafında yükselmesiyle , indirilen basınç alanları kuzey-güney yönlü dağ zincirlerinin rüzgârını sarar ve bir troff oluğuna neden olur.
Gündüz saatlerinde yüzeyin yakınında, sıcak nemli hava, daha yüksek sıcaklıkta olan kuru havadan daha yoğundur ve bu nedenle sıcak nemli hava, soğuk bir cephe gibi kurutucu hava altında sıkışır.
Daha yüksek rakımlarda, sıcak nemli hava kuru havadan daha az yoğundur ve sınır eğimi tersine döner.
Ters çevrilmenin yakınında, özellikle soğuk cephe ile üçlü bir nokta oluştuğunda, şiddetli hava şartları oluşur.
Nem, sıcak mevsim boyunca sınır boyunca süzüldüğünde, gündüz fırtınalarına yol açabilir.
Kuraklık, çöl alanları ile ılık denizler arasındaki arazilerde dünyadaki herhangi bir yerde olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Mississippi Nehrinin batısında kalan güney ovaları, özellikle tercih edilen bir konumdadır.
Kuru hat normalde gün boyunca doğuya, geceleri batıya doğru hareket eder.
Ulusal Hava Servisi (NWS) yüzey analizlerinde kuru  çizgiyi turuncu bir çizgi olarak gösterirler.
8-Tropical Wave(Tropical Dalga)
tropicalwave.png?w=567&h=225
tropical-wave-in-caribbean_1470084859878...=563&h=317
Atlantik tropikal dalgaları, Afrika kıtasından Atlantik Okyanusunda sürüklenen rahatsızlıklar sonucu gelişir.
Bunlar Afrikalı doğu yönlü Jet rüzgarlartarafından oluşturulur veya geliştirilir. Azor adalarına yakın olan büyük okyanusal yüksek basınç hücresinin veya antisiklonun saat yönünde dolaşımı, doğudaki dalgaları Afrika’nın kıyı bölgelerinden Kuzey Amerika’ya kaydırır.
Tropikal dalgalar, Atlantik tropik siklonlarının yaklaşık% 60’ına, yoğun Atlantik kasırgalarının% 85’ine (kasırga Kategori 3 ve daha üstü) neden olur.

SNOWSERKAN
Cevapla
Temel Hava Desenleri (Patterns)

Aşağıda, üst seviye grafiklerinde sıklıkla görülen bazı temel hava deseni kalıplarına örnekler verilmektedir. Bu örüntüler dünyadaki tropik bölgeler dışında herhangi bir yerde olabilir. Resimler aynı zamanda temel modellerle ilişkili tipik hava konumlarını göstermektedir.

Açık Dalgalar(Open waves)

resim

Üst hava çizelgelerinde görülen uzun dalga trofları veya kısa dalga trofları, en yaygın tabakada sadece düz troflar ve sırtlar olsada. Bu dalgalar ve troflar çoğu zaman kapalı bir sirkülasyon olmadığından 'açık' kabul edilir.

batıdan doğuya doğru ilerledikçe anlam kazanırlar. Alçak basınç (trofları)olukları kahverengi kesikli çizgilerle, yüksek basınç (Ridge)sırtları ise kahverengi zikzak çizgileri ile tanımlanmaktadır.

Kötü havanın çoğunluğu trof ile rüzgar geçidi (doğuya doğru) (ridge)sırt arasında görülürken, sırt ile aşağı rüzgar trofu(oluğu) arasında makul bir hava oluşur.

Pozitif Troflar(Oluklar)

resim

Trofun ekseni genellikle kuzeyden güneye doğru değildir, ancak kutuplara göre biraz eğimlidir.

Pozitif eğimli troflar(oluklar) kuzey yarımkürede,kuzeybatıdan güneydoğuya doğru (güneydoğu yarığı), güney yarımkürede kuzeybatıya doğru uzanır.

pozitif eğimli troflar,şiddetli hava olaylarını en az miktarda üretirler.

Negatif Eğik Troflar

resim

negatif eğimli troflar, genelde pozitif eğimli troflarla başlar. Kısa dalga enerjisi, doğuya doğru uzun dalga ile yarıştıkça, şekli pozitiften nötr (kuzey-güney) yönelimine ve negatif (kuzeybatı-güneydoğu) yönelimine dönüştürür.

Bu tür troflar en şiddetli havayı üretir. Bunun nedeni, üst atmosferde dolaşan soğuk havanın altında sıcak hava ile dengesiz koşullar yaratan güçlü güney kenarı rüzgarının olmasıdır.

Ayrıca, supercell gök gürültülü fırtınalarının oluşumuna yardımcı olan, yüzeyden üst atmosfere (rüzgar makası olarak adlandırılır) rüzgar yönünde büyük bir değişiklik vardır. Bu örnekte New England eyaletleri şiddetli hava tehdidi altındadır.

Zonal Akış (Zonal flow)

resim

Hava akışı enlem çizgilerine paralel (veya neredeyse paralel) olduğunda, bölgeye göre bir akış olduğu kabul edilir. Yüzey seviyeli fırtına sistemleri ve buna bağlı soğuk cepheler, zonlu akışlarda batıdan doğuya çok hızlı hareket eder, ancak kuzeyden güneye (veya güneyden kuzeye) çok az hareket eder.

Sonuç olarak, Zonal akışının kutba yakın giden yerlerin soğuması veya soğuk olması, ekvatora yakın bölgesindeki havanın ise hafif ve sıcak olması anlamına gelir. Genellikle zonal akışın her ucunda pozitif ve negatif eğimli trof(oluk) vardır.

Düşük,Kopuk Alçak (Cut Off Alçağı)

resim

Bunlar, ana hava akışından izole edilmiş veya 'kesilmiş' hale gelen ısrarcı düşük basınçlı alanlardır.

Çoğunlukla, ekvatora doğru uzatılmış (trof)olukların batı tarafında, güneye doğru hareket eden kuvvetli bir kısa dalgadan kaynaklanırlar.
Kısa dalganın hareketi,trofu(oluğu) ana hava akışından çeker ve kapalı düşük basınçlı, dolaşım oluşturur.

günlerce sürüklenebildikleri için agresif bir şekilde yavaş hareket ederler.

kopuk alçak,tekrar kapalı alçak ile birleşebilir,

Yılın herhangi bir zamanında ve gezegendeki herhangi bir yerde olabilirler. cut off alçağının kuzey ucunda yağış olabilir.

Blocking Desenleri (Engellenen Desenler)


Engellenen desenler, yüksek basınç ve / veya Alçak basınç merkezleri, bir bölgenin diğer hava sistemlerinin geçmesini önleyecek şekilde kurulduğunda meydana gelir. Engelleme örneği yerleştirildiğinde, diğer sistemler onu dolaşmaya zorlanır.Blocking hadisesi birkaç gün boyunca yerinde kalabilir, bu da blocking deseninin yaşandığı coğrafyanın altındaki yerler için uzun süre açık havanın oluşmasına neden olur.

Yüksek Engelleme(Blocking High)

resim

Tipik olarak yaz mevsiminde meydana gelen engelleme tipidir, yüksek sıcaklık dalgalanmalarından dolayı engelleme yükseklerini oluşturmaktadır. yağış genellikle yüksek basınç alanının çevresinde çevrilir.

Yüksek basınç havanın çökmesine veya batmasına neden olur.
Bu aşağı doğru hareket, alt atmosferdeki havayı sıkıştırır ve ısıtır,
aynı anda yeryüzünden yükselen ısıyı yakalar ve ısı dalgalarına yol açar.

Havanın aşağı doğru hareketi nedeniyle gökyüzü genellikle berraktır.
yükseğin bloke olmasıyla,kısa dalga yükseğin üstünde hareket edince, sıcaklığın dalgalanmasına neden olacak şekilde zayıflayacaktır.

Omega Deseni(Omega Blocking)

resim

Omega blokları isimlerini (Ω) harfinden alır, çünkü üstteki hava şekli Yunan harfi omega'ya (Ω) benzemektedir. Omega blokları, aralarında saklanan bir blokaj yüksekliğinde iki kesme eninin kombinasyonudur.

Boyutlarından ötürü, Omega blokları genellikle oldukça kalıcıdır ve desende yer alan basınç alanlarına bağlı olarak sel ve kuraklık koşullarına neden olabilir. engellemenin olduğu alanlar soğuk ve yağışlı olurken, yüksek basıncın olduğu alanda açık,berrak ve ılık bir hava hakimdir.

Rex Blocking(Rex tipi engelleme)

resim

Rex engellemesi, Alçak basınçlı bir sistemin, kutup bölgesine yakın(kuzeyde)yer alan yüksek basınçlı bir sistem ile ilişkilendirilmesi ile ifade edilir. Rex blocking, basınç merkezlerinden birinin şiddeti değişene kadar sabit kalır.


Kuru,yağışsız,ve ılık hava şartları yüksek basınçta mevcutken, belirsiz, fırtınalı hava genellikle Alçak basıncın yakınında bulunur.

Güçlü, özellikle de ısrarlı Rex engellemelerinde, bloğun Alçak basınç bölümünde şiddetli hava olayları gözlemlenirken,

yüksek basınç bölümünde kısa süreli kuraklık baş gösterebilir.

tüm derleme ve anlatım tarafımdan yapılmıştır,

resimler ABD ulusal hava servisinden(nws) alınmıştır.

snowserkan
Cevapla
Arkadaşlar tabiri caizse şu anki meteoroloji bilgim 850 hpA haritası okumakla sınırlı Big Grin Bilgi haznemi arttırmak istiyorum ve internette bir kitap buldum 602 sayfalık. Adı da "Meteoroloji: Atmosferimizi anlamak". Okuyanınız var mıdır, varsa önerir misiniz ? Gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorum çünkü.
Cevapla
  


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [EĞİTİM] MODELLER VE YORUMLAMA HAKKINDA BİLGİLER Samet İon Boydağ 17 6,732 05-01-2021, Saat: 09:37
Son Yorum: Ümit

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi